Електронну звітність РРО переносять на 01.01.2014р. ? 06.12.2012

Електронну звітність РРО переносять на 01.01.2014р. ?

ЗАКОН   УКРАЇНИ № 11284 від 06.12.2012р.

(прийнятий, готується на підпис)

 

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів

 

 

 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

 

 

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

 

 

1. У Законі України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2011 р., №23, ст.160):

1) у другому реченні абзацу першого преамбули слова “та їх господарські одиниці” замінити словами “їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання”;

2) абзаци другий та третій пункту 7 статті 3 викласти в такій редакції:

“Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, окрім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них приєднанні.

Суб'єкти господарювання, які використовують наступні реєстратори розрахункових операцій, а саме електронні таксометрі, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам'яті”;

3) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

“Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики”;

4) у статті 15:

у частині першій слова “планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України” замінити словами “фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України”;

у частині другій слова “оперативних перевірок” замінити словами “перевірок відповідно до закону”;

5) статтю 16 виключити;

6) у розділі ІІ “Прикінцеві положення” викласти в такій редакції:

пункт 7 викласти в такій редакції

“7. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики”;

пункт 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

“З 1 січня 2014 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти”.

 

 

 

IІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім підпункту 2 пункту 1 розділу I (щодо змін до пункту 7 статті 3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”) цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44558