Очікуваний Закон 2087а-1 про електронну звітність РРО 21.06.2013

Очікуваний Закон 2087а-1 про електронну звітність РРО

Очікуваний Закон 2087а-1 про електронну звітність РРО прийнято сьогодня.

Він готується на підпис.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47194