Help Micro / UA
Виробник ПП "Хелп Мікро" / Україна розвиває власний бренд Help Micro | Хелп Мікро.
Фірмою розроблені і впроваджені у виробництво в м. Києві системні касові апарати різних моделей. Фахівці фірми розробили і впровадили у великих підприємствах України автоматизовані підсистеми управління торговим залом. Фірма також має значний досвід роботи в інших країнах, тому свідчать успішні впровадження продукції даного виробника в Чехії, Болгарії, Білорусі та інших країнах. Компанія Хелп Мікро представляє набір апаратно-програмних технологій для автоматизації торгівлі і прийому комунальних та поштових платежів.Товари даного бренду: